fredag 13. mars 2009

Knut Kleven i Minnesota forteller

I den første årboka for Sigdalslaget i Amerika er det med endel beskrivelser av livet til de som vandret ut. Bygdeskriftet ”Under Norefjell” har trykt noen utdrag. Dette må være skrevet for omkring 100 år siden, kanskje litt seinere. Ortografien er ganske sikkert modenisert.
Den omtalte broren Truls er min oldefar, og følgelig er Kristian Trulsen min tippoldefar. Her får vi også vite hvordan Kristian Trulsen flyttet fra Enga til Kleiva og seinere til Heia.


"Knut Kleven, Battle Lake, Minn., vil som medlem av Sigdalslaget skrive litt bidrag til minneboken. Min far var Kristian Trulsen og min mor Ase Dynge, begge var fra Krødsherad. Far var endel kjent fordi han var urmaker. En tid var det ikke andre urmakere i bygden, så det var mange som hadde bruk for ham for å reparere sine ur. Familien besto av 4 gutter og 2 piker. Den eldste av guttene var Truls, deretter Anders og Kittil, nedskriveren er nest den yngste, for søstrene inntar både den eldste og yngste plass, Eli og Berte er deres navn. Jeg ble født den 20. januar 1865 på gården Enga, eller Engen, som ligger på den østre side av Krøderfjorden mellom Olberg og Sundet. Mine foreldre bodde der dengang. Våren samme år (1865) flyttet mine foreldre til Kleiva som ligger på østre side av Krøderfjorden og tilhørte Vinna og Ørpen. Dette sted ble da det mest betydningsfulle for oss. Mor døde der da jeg var 7 år gammel. Far med familie ble på denne plass intil alle fikk luft under vingene og dro hver sin vei. Far flyttet da til Heia, hvor han for det meste bodde alene. Jeg var hos ham somme tider, forresten var jeg med min bror Truls i skomakerlære, han bor på Redalen, Redalskogen. Etter at dette hadde vart i 3 år, ble jeg kjent med en datter av Østen Heia, Margit Østensdtr. og ble gift våren 1887. Reiste samme vår til Amerika. Krødsherads daværende prest var Wilhelm Magelsen som har konfirmert og viet meg, og var en av de siste jeg snakket med før vi forlot Krødsherad. På vei til Amerika stoppet vi i Kristiania hos Isak Olsen Ringnes fra Krødsherad, og når han ser dette i minnebøken vil han huske det godt. Han er også kommet til dette land."

Jeg trodde fortellingen sluttet her, men da jeg skulle sjekke referansen, fikk jeg se resten av artikkelen på neste side:

"Fra Krødsherad reiste ingen på samme tid som oss, men fra Kristiania ble følget stort med folk fra spredte kanter av Norge og Sverige.

Reisen gikk over England og så med Cunard linjens skip til New York.
Ankom dit den 11. eller 12. mai 1887. 16. mai kom vi til Knut Snekkerplassen, min svoger, som levde i St Olaf, omtrent 6 mil fra Dalton.

Knut er død, men hans kone Beret lever, og likeden de fleste av hans familie.
Jeg begynte livet i dette landet med å arbeide for farmere og i Otter Tail county har jeg hatt mitt tilhold siden jeg kom hit.Etter en del år kjøpte jeg et stykke land, og bygget på dette vårt hjem.
Min hustru døde uventet i 1898, og siden den tid har jeg vært alene."

Artikkelen er gjengitt i Under Norefjell som utgis av Lokalhistorisk skrift for Krødsherad, Sigdal og Eggedal. www.undernorefjell.com .

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Olaf_Township,_MinnesotaIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar