fredag 13. mars 2009

Klevennavnet

Jeg har lurt på hvorfor Anton Kleven og søsknene hans het Kleven, mens faren Truls Kristiansen, på sine eldre dager, kalte seg Redalen. I bygdeboka for Krødsherad står det at Truls Kristiansen ble eier av Nordstugu under Bottolvsgård for 1500 kroner på en auksjon i 1907. Da kunne jeg i alle fall slå fast at Anton altså ikke hadde vokst opp der, men det gjensto å finne Kleven/Kleiven/Kleiva.

Det viste seg å være en plass helt nede ved Krøderen under Vinna som heter Kleiva. Der bodde urmaker Kristian Trulsen med kona Åse fra 1865. De hadde åtte barn, og seks av dem vokste opp. Åse døde i 1871, men Kristian giftet seg ikke omigjen og ble boende på Kleiva inntil ungene hadde flyttet hjemmefra. Da flyttet han først til Heia, og derfra til sønnen Truls på Bottolvsgård på sine eldre dager.

At sønnesønnene kalte seg Kleven, tror jeg emigranten Knut Kleven har forklart. Han var sønn av Kristian Trulsen. Han skrev for omkring 100 år siden: "Våren samme år (1865) flyttet mine foreldre til Kleiva som ligger på østre side av Krøderfjorden og tilhørte Vinna og Ørpen. Dette sted ble da det mest betydningsfulle for oss. Mor døde der da jeg var 7 år gammel. Far med familie ble på denne plass intil alle fikk luft under vingene og dro hver sin vei."

Eldstesønnen Truls Kristiansen flyttet til Bottolvsgård øverst i Redalen, og Kristian flyttet til ham da han hadde vært enkemann en tid. Truls kjøpte bruk 1 på Bottolvsgård (Nordstugu) i 1907. Truls Kristiansen og kona Gunhild døde begge to i 1919, og arvingene ga skjøtet til yngstebroren Emil Kleven i 1920 for 10.500 kroner. Emil var født i 1889 og giftet seg med Kristi Eivindsdatter Nyhus. Seinere overtok sønnen Trygve Kleven plassen. Jeg har besøkt Emil og Kristi én gang, antakelig i 1967. Det var bare et par år etter at Redalen hadde fått elektrisk strøm, og fryseboksen var det gjeveste møbelet i stasstua.

At det kan være vanskelig å holde styr på navnene fikk jeg et nytt eksempel da jeg sjekket kirkeboka for Bragernes igjen. Da Anton og Gunhild giftet seg i 1908, sto han oppført som Anton Trulsen Kleven ved vielsen, mens han het Anton Trulsen Redalen i lysningen. Jeg måtte bare sjekke igjen at bestemor Gunhild giftet seg dagen før hun nedkom med sin førstefødte, min mor Inger Gyda. Det stemte.
.(bygdeboka for Krødsherad s. 612)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar