lørdag 7. august 2010

Peder Pedersen, Peder Pedersen og Peder Pedersen


Vassendrud ligger ved sørenden av Krøderen. Under Vassendrud lå plassen Sundvolden. I bygdeboka for Krødsherad (s. 62 og 63) finner jeg noen av anene til mormor Gunhild. Sundvolden var tydeligvis et livlig sted, "et yndet oppholdssted for ferdselsfolk og et sted der det solgtes brennevin og holdtes turing med spill og slagsmål”. Jeg vet ikke når disse glade dagene var, men slektshistorien tåler nok belastningen.

Sundvolden er det nok ikke noe igjen av. Plassen står ikke på dagens kart.


Den første av mine forfedre jeg fant der er Peder Pedersen (1) som ble gift med Astri Eivindsdatter i 1738. Både Peder og Astri var født ca. 1710. Peder døde før 1771, for ved et skifte det året var Astri enke. Astri døde antakelig i legd i 1784. Mer enn dette forteller ikke bygdeboka, annet enn at de hadde en sønn som overtok plassen og som var gift to ganger.


Sønnen Peder Pedersen (2) var først gift med Beret Pederdatter som hadde to barn fra før, men de fikk ingen barn sammen. Beret døde i 1776. Da var barna hennes ca. 8 og 10 år gamle.


Denne Peder (2) giftet seg igjen med Ingebjørg Hansdatter som da var 38 år gammel i 1778. Samme året kom Peder (3) til verden. Peder (2) døde i 1828. Jeg vet ikke hvor gammel han ble, men han døde på Sundvolden det året paret kunne feire gullbryllup. Ingebjørg døde seks år seinere i legd på Skinnes. Da var hun 93 år gammel.


Peder Pedersen (3) hadde to søsken: Berte f. 1780 og Astrid f. 1786. Det er Astri som ble min tipp-tippoldemor.


Astri Pedersdatter ble boende på Sundvolden og giftet seg med Johannes Olsen fra Fyrandeie. De hadde sju barn. Nummer fire var Ole Johannessen, som er min tippoldefar.
I 1839 flyttet Johannes Olsen med familien til Lier, og dermed er slekta ute av Sundvolden. Jeg er usikker på om Lier er en plass i Krødsherad, eller om Johannes flyttet ut av soknet. I alle fall ble sønnen Ole boende i bygda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar