lørdag 30. januar 2010

Eiliv på Skinnes og etterkommerne hans


Jeg har endelig fått ny skanner, slik at jeg lettere kan ta ut opplysninger fra Krødsheradboka. Hver gang jeg blar gjennom boka finner jeg nye slektsledd. De forskjellige familiene kan jeg finne flere ganger under forskjellige plasser de har bodd. Det skulle vært morsomt å legge alle personopplysningene inn i en slektsdatabase. Da ville jeg vel finne at alle i Krødsherad er i slekt med hverandre. Det var nesten så jeg trakk et lettelsens sukk da jeg endelig fant en bonde blant alle anene i Krødsherad, men så måtte jeg tilbake til 1600-tallet også. Det var ikke det at det var så trist å bare finne husmenn og husmannskoner som aner derfra, men jeg syntes det var merkelig at det ikke var noen sosial mobilitet. Jeg hadde i alle fall fire generasjoner husmannsfolk fra alle deler av bygda, og var det noe friskt blod utenfra, så var det bare et par tilfelle noen hadde vært og funnet seg kone i nabobygda, og ikke langt på utsida av soknegrensa heller. Kastesystemet fungerte sikkert ganske effektivt.

I bygdeboka for Krødsherad fortelles at Skinnes er den eneste garden i som er delt av Krøderen. Det er funnet en god del oldfunn på gården, og det skal ha vært flere gravhauger her, men bare én er igjen. Det er først på 1600-tallet vi har litt oversikt over folk som drev gården og familiene deres. Eilif Skinnes (jeg har ikke funnet noe patronym) er den første av anene jeg finner her. Han var født omkring 1615 og tok over gården i 1640, men han eide den ikke. Han hadde derimot rettigheter io flere andre gårder i Sigdal og etter hvert også Krødsherad. Gården fødde 2 hester, 8 kyr og 2 ungdyr og 12 sauer . Der var også skog til husbruk og sagtømmer og humlehage. De kunne fiske i fjorden ,og de avlet omkring 25 tønner korn i året.

Eiliv Skinnes var gift med Eli Clemetsdatter. I bygdeboka er nevnt sju barn. Barn nummer fire var Palme Eilevsen som seinere ble gift med Gullaug Halvorsdatter fra Sole. Disse er da mine fjerde tippoldeforeldre. Eldstesønnen Kristen overtok gården. Palme var tredje sønn, så han dro til Fyrand og overtok seinere et småbruk som het Flaglia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar