onsdag 17. april 2013

Endelig har Truls Kittelsen fått riktig kone.

For et par uker siden fikk jeg en hilsen fra en for meg hittil ukjent tremenning, Roar Viker. Han hadde også blitt bitt av slektsforskerbasillen og ville gjerne utveksle opplysninger om våre felles slektninger oppe Krødsherad. Slikt er jo veldig hyggelig, men når vi sammenlikner anelistene, så dukket spørsmålet opp: Hvilken Eli Olsdatter er den rette?
6 slektsledd tilbake har vi husmannen Truls Kittelsen og kona Eli Olsdatter boende på Leerplassen i Krødsherad. Det var det ingen tvil om, men jeg hadde registrert Eli med andre foreldre og øvrige slektninger enn hva Roar hadde gjort. Da var det bare for meg å gå tilbake til gamle notater og ny sjekking i Digitalarkivets folketellinger. Nei, jeg fant bare en Eli som passet sånn noenlunde, men det var noe som ikke stemte, blant annet fødselsåret. Den rette Eli skulle ha kommet fra plassen Golberg, og bare for å forvirre, så fantes det en Golbergplass i nabobygda Sokna. For å gjøre en lang og forhåpentlig lykkelig historie kort, så fant jeg til slutt at Digitalarkivet hadde skrevet Elj  i stedet for Eli, og da falt alle brikkene på plass. Takk til Roar som sjekket amelistene.

Det er bare å minne seg sjøl om at slektsgransking har mange og uventede feilkilder og at en aldri kan være for sikker på at en har plassert riktig person inn på anetavla. I neste blogg skal jeg fortelle om hvordan det har gått med bestefar Anton i Digitalarkivets folketellinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar